عکس x>گزارش تصویری
6 تیر 1387 ساعت 16:10
سید موسی هاشم زاده 

نکوداشت هوشنگ مرادی کرمانی

مراسم نکوداشت هوشنگ مرادی کرمانی با عنوان "چهل سال نوشتن" شب گذشته با حضور جمعی از شاعران و نویسندگان عرصه ادبیات کودک و نوجوان در تالار بتهون خانه هنرمندان برگزار شد. در این مراسم ویصل باسچی ، مترجم آثار هوشنگ مرادی کرمانی به زبان ترکی استانبولی ، شهرام اقبال زاده ، فریدون عموزاده خلیلی ، معصومه انصاریان

مراسم نکوداشت هوشنگ مرادی کرمانی با عنوان "چهل سال نوشتن" شب گذشته با حضور جمعی از شاعران و نویسندگان عرصه ادبیات کودک و نوجوان در تالار بتهون خانه هنرمندان برگزار شد. در این مراسم ویصل باسچی ، مترجم آثار هوشنگ مرادی کرمانی به زبان ترکی استانبولی ، شهرام اقبال زاده ، فریدون عموزاده خلیلی ، معصومه انصاریان و نو‌ش آفرین انصاری در مورد هوشنگ مرادی کرمانی و سبک داستان نویسی او سخنرانی کردند . در خلال این برنامه فیلم کوتاهی نیز در مورد زندگی کودکی و روستای زادگاه مرادی کرمانی پخش شد .  

نکوداشت هوشنگ مرادی کرمانی /لوح ، پایگاه فرهنگ وادب پارسی

نکوداشت هوشنگ مرادی کرمانی /لوح ، پایگاه فرهنگ وادب پارسی

نکوداشت هوشنگ مرادی کرمانی /لوح ، پایگاه فرهنگ وادب پارسی

نکوداشت هوشنگ مرادی کرمانی /لوح ، پایگاه فرهنگ وادب پارسی            نکوداشت هوشنگ مرادی کرمانی /لوح ، پایگاه فرهنگ وادب پارسی

نکوداشت هوشنگ مرادی کرمانی /لوح ، پایگاه فرهنگ وادب پارسی

نکوداشت هوشنگ مرادی کرمانی /لوح ، پایگاه فرهنگ وادب پارسی

نکوداشت هوشنگ مرادی کرمانی /لوح ، پایگاه فرهنگ وادب پارسی

نکوداشت هوشنگ مرادی کرمانی /لوح ، پایگاه فرهنگ وادب پارسی

نکوداشت هوشنگ مرادی کرمانی /لوح ، پایگاه فرهنگ وادب پارسی

نکوداشت هوشنگ مرادی کرمانی /لوح ، پایگاه فرهنگ وادب پارسی

نکوداشت هوشنگ مرادی کرمانی /لوح ، پایگاه فرهنگ وادب پارسی

نکوداشت هوشنگ مرادی کرمانی /لوح ، پایگاه فرهنگ وادب پارسی

نکوداشت هوشنگ مرادی کرمانی /لوح ، پایگاه فرهنگ وادب پارسی

ارسال به دوستان بازدید: 2849