14 اردیبهشت 1388 ساعت 13:44

شعرهای فاضل نظری به سه‌گانه تبدیل شد

فارس: هم‌زمان با انتشار سومین مجموعه شعر فاضل نظری با نام «آن‌ها»، سه دفتر این شاعر با عنوان «سه‌گانه‌های فاضل نظری» از سوی انتشارات سوره‌مهر در بیست و دومین نمایشگاه کتاب تهران عرضه می‌شود.
مجموعه «آن‌ها» شامل 51 غزل است که مضمون آن‌ها عشق و عرفان است.
رد پای دو دفتر قبلی نظری با عناوین «گریه‌های امپراطور» و «اقلیت» را در مجموعه جدید هم می‌توان دید؛ به خصوص زبان شعری این مجموعه که شباهت‌هایی به مجموعه «گریه‌های امپراطور» دارد.
«گریه‌های امپراطور» در سال 83 با 38 غزل و «اقلیت» در سال 85 با همین تعداد غزل و در شمارگان 2 هزار و 500 نسخه منتشر شد.
اکنون مجموعه «آن‌ها» در حالی با شمارگان 2 هزار و 500 نسخه و قیمت 2 هزار و 400 تومان در بیست و دومین نمایشگاه کتاب تهران منتشر می‌شود که «گریه‌های امپراطور» به چاپ پنجم و «اقلیت» به چاپ چهارم رسیده است.
قیمت مجموعه «سه‌گانه‌های فاضل نظری» نیز 5 هزار و 200 تومان است.

ارسال به دوستان بازدید: 5690